Kdo přijme jedno z takových dětí

v mém jménu, přijímá mne.

                     
                                                     Mk 9,37

Kdo přijme jedno z takových dětí

v mém jménu, přijímá mne.

                     
                                                     Mk 9,37

Posláním Nejsme sami, z.s. je vytvořit předpoklady ke kvalitnímu životu v náhradním rodinném prostředí dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, a to podporou a doprovázením osob pečujících, poručníků a osob v evidenci, jimž bylo dítě svěřeno do péče.

1. Poskytování podpory a poradenství pěstounským rodinám po dobu trvání dohody o výkonu pěstounské péče tak, aby prosperovali jednotliví členové rodiny i rodina jako celek.

 

2. Organizování volnočasových akcí pro pěstounské rodiny a jejich přátele za účelem sdílení, svépomoci, seznámení se s jinými pěstouny – společně strávený čas naplněný příjemnými aktivitami.

 

3. Zajištění informovanosti odborné i laické veřejnosti o náhradní rodinné péči formou besed, přednášek, publikační činností a účastí na setkáních odborníků.

  • Osoby pečující, poručníci a osoby v evidenci (pěstouni)

  • Děti svěřené do pěstounské péče (v jejich zájmu spolupracujeme také s biologickou rodinou např. v rámci asistovaného kontaktu)

  • Další členové užší pěstounské rodiny, např. biologické děti pěstounů

  • Každé dítě, které se na nás obrátí s žádostí o pomoc z důvodu ohrožení života nebo porušování práv (dle §8 zákona o SPOD)

 

Negativní vymezení cílové skupiny:

 

Do cílové skupiny nepatří osoby, které požadují činnost, která není uvedena v rozhodnutí KÚ JMK (viz Pověření).

 

Zásadami naší činnosti je ctít rodinu a domov jako jedinečné prostředí. Podporujeme bezpečný kontakt dítěte s jeho biologickou rodinou. Zjištěné problémy v rodině otevřeně pojmenováváme, diskutujeme o nich s klienty a rodinu podporujeme v jejich řešení. S rodinami jednáme empaticky, transparentně, pravdivě zodpovídáme jejich dotazy, informujeme je o důležitých krocích v jednáních o nich s OSPOD a jinými institucemi. Reagujeme na individuální potřeby rodiny. Zastáváme rovný přístup ke všem klientům.

Máme volnou kapacitu pro uzavírání nových dohod.

Zprávy

Podepsání sté dohody o výkonu pěstounské péče

Podepsání sté dohody o výkonu pěstounské péče

Leave review
Stá dohoda
Číst více
Víkend ve Výrovicích

Víkend ve Výrovicích

Leave review
Respektující přístup k dítěti
Číst více
Dotace

Dotace

Leave review
Poděkování obcím Hodonice a Tasovice
Číst více
Podepsání sté dohody o výkonu pěstounské péče

Podepsání sté dohody o výkonu pěstounské péče

Leave review
Stá dohoda
Číst více
Víkend ve Výrovicích

Víkend ve Výrovicích

Leave review
Respektující přístup k dítěti
Číst více
Dotace

Dotace

Leave review
Poděkování obcím Hodonice a Tasovice
Číst více

Naše služby

Nejsme sami, z.s. je malá nezisková organizace působící na jihu Moravy a v kraji Vysočina, která vznikla v roce 2019.

Doprovázení pěstounských rodin

Volnočasové akce

Vzdělávací aktivity

Sociálně právní ochrana dětí a oprávnění uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče. 

 

 Pořádáme volnočasové akce pro pěstounské rodiny a jejich přátele. 

 

Zajišťujeme vzdělávání pěstounů a nabízíme přednášky o náhradní rodinné péči pro školy a širokou veřejnost.