Vzdělávání ve Znojmě 2. listopadu 2021

V úterý 2. listopadu si pro nás připravila dopolední vzdělávání ve Znojmě na téma Poruchy učení a chování speciální pedagožka z PPP Mgr. Miloslava Horová. Posluchače seznámila s diagnostikou a nápravou specifických poruch učení, přednášku doplnila řadou zajímavých postřehů z praxe.