Sobotní vzdělávání v Drnholci

V sobotu 29.4. proběhlo v Drnholci naše první letošní osmihodinové vzdělávání na téma Ztráty, které lektoroval Bc. Petr Korger. Akce se konala v kulturním domě, oběd zajistil hostinec U Ondrů, dětí se ujaly naše milé hlídačky - Áňa a Kačka.