Kontrola čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče

Rádi bychom vás informovali o závěru kontroly Úřadu práce - Krajské pobočky v Brně zaměřené na čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Kontrola proběhla 30. září 2021, nebyly zjištěny žádné nedostatky a porušení.